full
color
#666666
http://www.exicon.gr/wp-content/themes/newtheme/
http://www.exicon.gr/
#10b9b9
style2
+30 2105135112 - +30 6946123360
Ξανθιππης 61α, Αθήνα

Οφέλη – Πλεονεκτήματα

Οι αντλίες θερμότητας αέρος – νερού αλλά και οι γεωθερμικές αποτελούν ιδανική επιλογή θέρμανσης – ψύξης για οποιοδήποτε χώρο, οικιακό ή επαγγελματικό, εξαιτίας της υψηλής τους απόδοσης, της αξιοσημείωτα μειωμένης δαπάνης τους κατά τη χρήση αλλά και για τα οφέλη που αυτές έχουν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

  • Yψηλή απόδοση & Χαμηλό Κόστος

Η απόδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) είναι εξαιρετικά υψηλή σε σχέση με άλλα συστήματα όπως πετρελαίου, φυσικού αερίου ή πέλλετ. Η απόδοση θερμότητας (COP) αγγίζει τα 4 με 5+ COP για κάθε κιλοβατώρα (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. Η απόδοση αυτή ενισχύεται σημαντικά εάν το θερμαντικό μέσο που έχει επιλεγεί είναι το ενδοδαπέδιο ή το FAN Coil. Η αποδέσμευση της ψύξης – θέρμανσης και του ζεστού νερού από τις υψηλές και κυμαινόμενες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προσφέρει ανεξαρτησία, σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο του ετήσιου κόστους κατανάλωσης.

• Αξιοσημείωτη εξοικονόμηση χρημάτων (έως 80% ετησίως)
Έχει υπολογιστεί πως η μείωση της κατανάλωσης που επιτυγχάνεται με το συνδυασμό: αντλία θερμότητας – ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή FAN coil– σωστή μόνωση – μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού έως και 80% ετησίως.

• Γρήγορη Απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου
Το κόστος της αρχικής επένδυσης σε όλα τα συστήματα γεωθερμικών αντλιών, κλειστά και ανοικτά, αποσβένεται πολύ σύντομα βάσει του μεγάλου ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας, ετησίως.

• Χαμηλό κόστος συντήρησης
Οι αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές ή αέρα – νερού δε χρειάζονται ετήσια συντήρηση όπως οι λέβητες πετρελαίου ή αερίου. Η λειτουργία τους μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός air condition με μηδαμινά έξοδα καθαρισμού και συντήρησης, ενώ οι σωληνώσεις που συνιστούν το γεωθερμικό εναλλάκτη είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό με εγγυήσεις πολλών δεκαετιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΑΘ (Γεωθερμικές Αντλίες Θέρμανσης)

• Εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε μέρος, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου (υπάρχουν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Υψηλής ή Μέσης Ενθαλπίας, όπου λόγω γεωλογικών συνθηκών, αποτελούν γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμικής απόδοσης).

• Έχουν αδιάλειπτη λειτουργία. Στις ΓΑΘ δεν απαιτείται κανένα σύστημα εφεδρείας διότι η παροχή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης είναι συνεχής και αδιάλειπτη.

• Παρουσιάζουν απόλυτα ασφαλή λειτουργία. Οι αντλίες θερμότητας ανήκουν στα ασφαλέστερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, διότι δεν εκπέμπουν ρύπους, δεν εμφανίζουν φλόγα ή άλλου τύπου καύσεις και δεν παρουσιάζουν κανενός είδους ανάφλεξη διότι δε χρησιμοποιούν εύφλεκτο υλικό (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο), αλλά καθαρή ενέργεια από το περιβάλλον.

• Εφαρμόζονται σε αστικό περιβάλλον. Οι αντλίες θερμότητας δε χρειάζονται εκτάσεις γης ή ιδιαίτερες συνθήκες για να εγκατασταθούν. Προσφέρουν λύσεις ακόμη και για διαμερίσματα με μια μικρή εξωτερική μονάδα που μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο μπαλκόνι και εσωτερικά θερμαντικά συστήματα, όπως καλοριφέρ, ενδοδαπέδια ή FAN coil.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας έχει οριστεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως τέτοια έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα:
Οι ΓΑΘ βοηθούν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas – GHS). Σύμφωνα με έρευνα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Heat Pump Program*, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν ένα καλό μέσο θέρμανσης για να προσβλέπουμε σ’ ένα καλύτερο περιβάλλον.
Η έρευνα του Heat Pump Program έδειξε πως η χρήση των αντλιών θερμότητας θα μπορούσε να μειώσει κατά 50% τις εκπομπές των κτιρίων σε διοξείδιο του άνθρακα και κατά 5% στο βιομηχανικό τομέα. Αυτό μεταφράζεται σε 1.8 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, που αναλογεί στο 8% των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως. Η μείωση του 8% ισοδυναμεί με τη φύτευση 50 εκατομμυρίων εκταρίων δέντρων το χρόνο ή την απόσυρση 52 εκατομμυρίων αυτοκινήτων!

Οι ΓΑΘ παρουσιάζουν μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή τους, όσο και κατά τη λειτουργία τους, ενώ η χρήση τους σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, χώρους αναψυχής, κ.λπ., θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά το μικροκλίμα των αστικών περιοχών.

*Το Heat Pump Program (πρόγραμμα αντλιών θερμότητας), ιδρύθηκε το 1978 για να επιταχύνει τη χρήση αντλιών θερμότητας ως πρακτικά και αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος

seta
paged
φόρτωση...
magnifier
#5c5c5c
on
loading
on